“ChatGPT is uitstekend in het herkennen van emoties: Een doorbraak voor AI-gestuurde mentale gezondheidssteun”.

artificial intelligence

De afgelopen jaren heeft kunstmatige intelligentie (AI) veel vooruitgang geboekt en een opvallende creatie hiervan is ChatGPT. Dit is een geavanceerde AI-chatbot ontwikkeld door OpenAI. Dankzij zijn uitzonderlijke natuurlijke taalverwerking is ChatGPT erg populair geworden en kan hij gebruikers helpen bij informatieve conversaties en vragen beantwoorden over verschillende onderwerpen. Het is belangrijk om te begrijpen dat ChatGPT alleen werkt op basis van de patronen in de data waarop het is getraind, zonder een echt begrip van de gegenereerde inhoud. Ondanks zijn bekwaamheid maakt het systeem geen gebruik van echte kennis om te communiceren.

Onderzoekers hebben opgemerkt dat gebruikers van ChatGPT hun persoonlijke en mentale gezondheidsproblemen met de chatbot bespreken naarmate het gebruik van de app populairder wordt. Dit heeft interesse gewekt in het verkennen van de mogelijkheden van AI op het gebied van geestelijke gezondheid. Eerdere studies hebben positieve resultaten opgeleverd waarbij chatbots zelfs zijn getest als providers van toegankelijke en schaalbare mentale gezondheidszorg, zoals cognitieve gedragstherapie.

Ik bestudeer de taalcode in het Nederlands van de emotionele bewustzijn prestaties output van ChatGPT.

Zohar Elyoseph en zijn collega’s hebben een onderzoek uitgevoerd om te bepalen hoe goed ChatGPT presteert op het gebied van emotioneel bewustzijn in vergelijking met de gemiddelde persoon. Hiervoor hebben ze gebruik gemaakt van de “Levels of Emotional Awareness Scale”, die 20 scenario’s bevat die bedoeld zijn om verschillende emoties, zoals woede, angst, blijdschap en verdriet, op te roepen. In de oorspronkelijke versie werd van de menselijke deelnemers gevraagd om zichzelf voor te stellen in een bepaalde situatie en hun gevoelens te beschrijven.

Voor een onderzoek vroegen de onderzoekers aan ChatGPT om te beschrijven hoe een “mens” zich zou voelen in verschillende situaties. Ze hebben de antwoorden van ChatGPT beoordeeld met behulp van de standaardhandleiding voor de emotionele bewustzijnsschaal en vergeleken met de resultaten van 750 Franse deelnemers tussen 17 en 84 jaar (met een gemiddelde leeftijd van 33) uit een ander onderzoek. Het onderzoek werd tweemaal uitgevoerd, eenmaal in januari en opnieuw in februari 2023.

De resultaten waren opvallend: ChatGPT scoorde opmerkelijk hoger op emotionele bewustzijn dan zowel mannen als vrouwen bij de eerste evaluatie. Wel merkten we op dat sommige mensen uit het algemene publiek nog steeds beter scoorden op deze test dan ChatGPT. Desalniettemin heeft ChatGPT in de tweede evaluatie aanzienlijk verbeterd en behaalde scores die in vergelijking met de algemene bevolking slechts door enkele mensen werden behaald. Bovendien hebben twee erkende psychologen onafhankelijk de nauwkeurigheid van ChatGPT’s antwoorden met betrekking tot emotioneel bewustzijn geëvalueerd en bleek deze opmerkelijk precies te zijn.

Validatie van erkende psychologen

De beoordeling van erkende psychologen is cruciaal voor dit onderzoek. Hun evaluatie bevestigt de emotionele bewustzijnscapaciteiten van ChatGPT, wat zorgt voor vertrouwen in de nauwkeurigheid en betrouwbaarheid van de resultaten. Psychologen hebben onafhankelijk beoordeeld hoe goed de emoties van ChatGPT overeenkwamen met de gegeven scenario’s. De hoge nauwkeurigheid suggereert dat de AI-chatbot potentieel heeft om emoties op gepaste wijze te begrijpen en uit te drukken in specifieke contexten.

Mogelijke toepassingen van kunstmatige intelligentie in de geestelijke gezondheidszorg.

De resultaten van het onderzoek hebben belangrijke gevolgen voor het gebruik van AI in de geestelijke gezondheidszorg. ChatGPT presteert beter dan de gemiddelde persoon op het gebied van emotionele bewustzijn, wat suggereert dat AI-chatbots waardevolle hulpmiddelen kunnen zijn voor geestelijke gezondheidssteun. De verbetering in prestaties in de loop van de tijd geeft aan dat AI-modellen aanpasbaar en leerbaar zijn en verder kunnen worden verbeterd voor betere resultaten in praktijksituaties.

Hoewel dit onderzoek de emotionele bewustwording in gecontroleerde omgevingen heeft beoordeeld met behulp van fictieve scenario’s en eenvoudige tekstvormen, is het belangrijk om de beperkingen van de studie in gedachten te houden. Deze scenario’s waren gericht op maar een paar vooraf gedefinieerde aspecten die relevant waren voor de auteur. In werkelijke situaties waarin emoties worden herkend, zijn er meer factoren in het spel die veel complexer en dynamischer zijn. Daarnaast presteren AI-modellen over het algemeen beter bij taken met duidelijke parameters. Echter, bij complexe scenario’s met zowel relevante als irrelevante informatie kunnen er uitdagingen ontstaan voor de huidige AI-capaciteiten.

ChatGPT heeft indrukwekkende resultaten behaald op het gebied van emotionele intelligentie, wat aangeeft dat AI een belangrijke rol kan spelen in geestelijke gezondheidszorg. Er moet echter een balans worden gevonden tussen het gebruik van de kracht van AI en begrip van de beperkingen. Onderzoekers blijven verkennen hoe AI-chatbots geïntegreerd kunnen worden in geestelijke gezondheidszorg.

“ChatGPT is uitstekend in het herkennen van emoties: Een doorbraak voor AI-gestuurde mentale gezondheidssteun”.
Verspreid de liefde

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Schuiven naar boven