Gebruiksvoorwaarden

Lees deze gebruiksvoorwaarden (“Voorwaarden”, “Gebruiksvoorwaarden”) zorgvuldig door voordat u gebruikmaakt van de website https://gptnederlands.nl/ (de “Service”) die wordt beheerd door GPT Nederlands (“ons”, “wij” of “onze”).

Uw toegang tot en gebruik van de Service is afhankelijk van uw acceptatie en naleving van deze Voorwaarden. Deze Voorwaarden zijn van toepassing op alle bezoekers, gebruikers en anderen die toegang willen krijgen tot of gebruik willen maken van de Service.

Door de Service te openen of te gebruiken, gaat u akkoord met deze Voorwaarden. Als u het niet eens bent met een deel van de Voorwaarden, kunt u geen toegang krijgen tot de Service.

ChatGPT Nederlands
ChatGPT Nederlands

Intellectueel Eigendom

De Service en de oorspronkelijke inhoud, functies en functionaliteit zijn en blijven het exclusieve eigendom van GPT Nederlands en haar licentiegevers. De Service is beschermd door auteursrecht, handelsmerk en andere wetten van zowel Nederland als andere landen. Onze handelsmerken en handelsuitingen mogen niet worden gebruikt in verband met een product of dienst zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van GPT Nederlands.

Gebruikslicentie

Toestemming wordt hierbij verleend om tijdelijk toegang te krijgen tot en gebruik te maken van de Service voor persoonlijk, niet-commercieel en voorbijgaand bekijken. Dit is een licentieverlening, geen overdracht van eigendom, en onder deze licentie mag u niet:

  • de materialen op de Service wijzigen of kopiëren;
  • de materialen gebruiken voor commerciële doeleinden of voor enige openbare vertoning (commercieel of niet-commercieel);
  • proberen de software op de Service te decompileren of om te keren;
  • eventuele auteursrechten of andere eigendomsnotaties van de materialen verwijderen;
  • de materialen overdragen aan een andere persoon of de materialen “spiegelen” op een andere server.

Deze licentie eindigt automatisch als u een van deze beperkingen overtreedt en kan te allen tijde door GPT Nederlands worden beëindigd. Bij beëindiging van uw weergave van deze materialen of bij beëindiging van deze licentie, dient u alle gedownloade materialen in uw bezit te vernietigen, zowel in elektronische als gedrukte vorm.

Disclaimer

De materialen op de Service worden verstrekt “zoals ze zijn”. GPT Nederlands geeft geen garanties, expliciet of impliciet, en wijst hierbij alle andere garanties af, inclusief, maar niet beperkt tot, impliciete garanties of voorwaarden van verkoopbaarheid, geschiktheid voor een bepaald doel of niet-inbreuk op intellectuele eigendom of andere schending van rechten.

Bovendien garandeert GPT Nederlands niet en doet geen uitspraken over de nauwkeurigheid, waarschijnlijke resultaten of betrouwbaarheid van het gebruik van de materialen op de Service of anderszins met betrekking tot dergelijke materialen of op enige sites gelinkt aan de Service.

Beperkingen

In geen geval zal GPT Nederlands of haar leveranciers aansprakelijk zijn voor enige schade (inclusief, maar niet beperkt tot, schade voor verlies van gegevens of winst, of als gevolg van bedrijfsonderbreking) die voortvloeit uit het gebruik of de onmogelijkheid om de materialen op de Service te gebruiken, zelfs als GPT Nederlands of een geautoriseerde vertegenwoordiger van GPT Nederlands mondeling of schriftelijk op de hoogte is gesteld van de mogelijkheid van dergelijke schade. Omdat sommige rechtsgebieden geen beperkingen toestaan op impliciete garanties of beperkingen van aansprakelijkheid voor gevolgschade of incidentele schade, zijn deze beperkingen mogelijk niet op u van toepassing.

Links naar andere websites

Onze Service kan links bevatten naar websites of diensten van derden die niet in eigendom zijn van of worden beheerd door GPT Nederlands. GPT Nederlands heeft geen controle over en aanvaardt geen verantwoordelijkheid voor de inhoud, privacybeleidsmaatregelen of praktijken van websites of diensten van derden. U erkent en stemt ermee in dat GPT Nederlands niet verantwoordelijk of aansprakelijk is, direct of indirect, voor enige schade of verlies veroorzaakt of vermoedelijk veroorzaakt door of in verband met het gebruik van of vertrouwen op dergelijke inhoud, goederen of diensten die beschikbaar zijn op of via dergelijke websites of diensten.

Toepasselijk recht

Deze Voorwaarden worden beheerst en geïnterpreteerd in overeenstemming met de wetten van Nederland, zonder rekening te houden met de conflicterende wettelijke bepalingen.

Wijzigingen

Wij behouden ons het recht voor, naar eigen goeddunken, deze Voorwaarden op elk moment te wijzigen of te vervangen. Als een wijziging wezenlijk is, zullen wij ten minste 30 dagen van tevoren kennisgeven voordat nieuwe voorwaarden van kracht worden. Wat als een wezenlijke wijziging wordt beschouwd, wordt naar eigen goeddunken bepaald.

Door gebruik te blijven maken van de Service nadat eventuele wijzigingen van kracht zijn geworden, stemt u ermee in gebonden te zijn aan de herziene voorwaarden. Als u het niet eens bent met de nieuwe voorwaarden, stop dan met het gebruik van de Service.

Neem contact met ons op

Als u vragen heeft over deze Voorwaarden, neem dan contact met ons op via [email protected]

Verspreid de liefde
Schuiven naar boven